دوره مقدماتی “تربیت مربی اقتصاد جمعیت”
خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

دوره رایگان است و با حضور اساتید برجسته در ابعاد دینی، اقتصادی....

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی و تربیتی با حضور حجت الاسلام یوسفی
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱

با شعار خانواده دوست دار فرزند با محوریت فرزند پروری و حضور....

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزش تربیت مبلغ جمعیت استان چهارمحال و بختیاری
فروردین ۱۴, ۱۴۰۱

محورها: ضرورت گفتمان سازی در زمینه جمعیت و فرزندآوری، مروری بر تحولات....

ادامه مطلب
اولین رویداد ملی نفس، تربیت کنشگر فعال نجات فرزندان سقط
اسفند ۲۲, ۱۴۰۰

ویژه فعالین جمعیتی فرهنگی و علوم پزشکی همراه با آزمون پایان دوره....

ادامه مطلب
دوره تربیت مربی کنشگر جمعیت
اسفند ۱۶, ۱۴۰۰

ویژه مبلغین، طلاب مدارس حوزه علمیه، ائمه جماعات و جمعه استان اردبیل....

ادامه مطلب
اولین کارگاه مجازی تخصصی توانمندسازی واسطه گران ازدواج
اسفند ۱۶, ۱۴۰۰

با حضور اساتید کشوری و ارائه پلتفرم مجازی، همسان گزینی تبیان زمان....

ادامه مطلب
کارگاه جذاب و کاربردی فرزند پروری
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

با حضور استادحجه الاسلام عباسی ولدی پنجشنبه۱۲ اسفند ساعت ۱۴ بین الحرمین....

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزش تربیت مبلغ جمعیت استان خراسان جنوبی
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

محورها: مروری بر تحولات جمعیتی کشور، بررسی ابعاد فاجعه قتل جنین، تبیین....

ادامه مطلب
دوره مقدماتی “تربیت مربی اقتصاد جمعیت”
خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

دوره رایگان است و با حضور اساتید برجسته در ابعاد دینی، اقتصادی....

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی و تربیتی با حضور حجت الاسلام یوسفی
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱

با شعار خانواده دوست دار فرزند با محوریت فرزند پروری و حضور....

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزش تربیت مبلغ جمعیت استان چهارمحال و بختیاری
فروردین ۱۴, ۱۴۰۱

محورها: ضرورت گفتمان سازی در زمینه جمعیت و فرزندآوری، مروری بر تحولات....

ادامه مطلب
اولین رویداد ملی نفس، تربیت کنشگر فعال نجات فرزندان سقط
اسفند ۲۲, ۱۴۰۰

ویژه فعالین جمعیتی فرهنگی و علوم پزشکی همراه با آزمون پایان دوره....

ادامه مطلب
دوره تربیت مربی کنشگر جمعیت
اسفند ۱۶, ۱۴۰۰

ویژه مبلغین، طلاب مدارس حوزه علمیه، ائمه جماعات و جمعه استان اردبیل....

ادامه مطلب
اولین کارگاه مجازی تخصصی توانمندسازی واسطه گران ازدواج
اسفند ۱۶, ۱۴۰۰

با حضور اساتید کشوری و ارائه پلتفرم مجازی، همسان گزینی تبیان زمان....

ادامه مطلب
کارگاه جذاب و کاربردی فرزند پروری
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

با حضور استادحجه الاسلام عباسی ولدی پنجشنبه۱۲ اسفند ساعت ۱۴ بین الحرمین....

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزش تربیت مبلغ جمعیت استان خراسان جنوبی
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

محورها: مروری بر تحولات جمعیتی کشور، بررسی ابعاد فاجعه قتل جنین، تبیین....

ادامه مطلب