بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی دبیرخانه مبارزه با اسقاط و قتل جنین

این کارگروه، در راستای هم افزایی فعالیت های مردمی در راستای حفاظت از جان جنین های بی پناه تشکیل شده است.

اهداف

درک بهتر مسئله با شکل دهی به فعالیت های پژوهشی

ترویج اهمیت حیات جنین و آگاه سازی جامعه نسبت به این موضوع

کمک به اصلاح روال های حاکمیتی در خصوص موضوعات مرتبط با حیات جنین

مطالبه از مسئولین در راستای عمل کردن ایشان به وظایف دستگاه متبوع

راهبردها و راهکارها

تعریف فعالیت ها و مسئله های پژوهشی و هم فکری جمعی درباره علل و عوامل اسقاط و قتل جنین و راهکارها

برگزاری وبینارها و نشست های متعدد جهت تبیین اهمیت جان جنین و هم افزایی علمی

شناسایی، تبیین و ترویج مدل های حمایت از جان جنین ها برای تشکیل گروه های حمایتی

شناسایی، تبیین و ترویج مدل های مطالبه گری برای نجات جان جنین ها

متصل کردن گروه ها و دغدغه مندان دارای علاقه ها و توانمندی های مشترک

خدمات به گروه های مردمی

در اختیار قرار دادن محتواهای علمی و ترویجی

ارائه مدل های فعالیت مردمی در خصوص موضوع

معرفی اساتید جهت برگزاری نشست های فکری و مهارتی

خدمات مشاوره ای مردمی و حاکمیتی

ارائه مشاوره به مادران در معرض خطر اسقاط و قتل جنین

ارائه مشاوره به پزشکان و کادر درمان که در معرض انتخاب های سخت قرار دارند

ارائه مشاوره به نهادهای خط مشی گذار جهت اتخاذ رویکردهای دقیق تر

ارائه مشاوره به نهادهای اجرایی و نظارتی بر اساس گزارشات مردمی و پژوهش ها

فعالیت های رسانه ای

طراحی سرفصل ها و معرفی اساتید برای رسانه ها به ویژه برنامه های کارشناس محور

تولید کلیپ های کوتاه برای تبیین اهمیت جان جنین و زدودن جهالت ها

تولید عکس – نوشته های ترویجی برای تبیین اهمیت جان جنین و زدودن جهالت ها

انواع مجموعه های مردمی در موضوع اسقاط و قتل جنین

مجموعه های پژوهشی

مجموعه های ترویجی و آموزشی

مجموعه های حمایتی

مجموعه های مطالبه گر

برخی موضوعات و مسئله های پژوهشی مرتبط با اسقاط و قتل جنین

عوامل، انگیزه ها و بهانه های اسقاط و قتل جنین

بازدارنده های فرهنگی، ساختاری و حمایتی از اسقاط و قتل جنین

مطالعه مدل های حمایت از جان جنین در جهان

قوانین و روندهای فرزندخواندگی برای نجات جان جنین ها

روندهای سهل گیرنده نسبت به جان جنین در پزشکی

نقد و بررسی غربالگری غیردرمانی ناهنجاری های جنینی

وظایف و عملکرد دستگاه های حاکمیتی در نقشه ملی حفاظت از جنین ها

برخی از راهکارهای حمایتی جهت نجات جان جنین های بی پناه

مشاوره بینشی و گرایشی به مادران در معرض اسقاط جنین

برطرف کردن مشکلات خاص اقتصادی در مواردی که مشکل اقتصادی است

گفتگو با اطرافیان خانم، در مواردی که مشکل، فشار اطرافیان است

فراهم کردن راه گریز از معرض تهمت در مواردی که مشکل، چنین موضوعی است

فراهم کردن امکان قبول به عنوان امانت یا فرزندخوانده در مواردی که امکان نگهداری توسط مادر وجود ندارد

برخی مسیرهای مطالبه گری برای نجات جان جنین ها

مطالبه از وزارت بهداشت در خصوص اصلاح رویه ها، تعریف آموزش های مناسب برای پرسنل و اتصال با گروه های مردمی حمایت

مطالبه از مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و ارتقای قوانین و ایفای نقش نظارتی در قالب اصل ۹۰ قانون اساسی

مطالبه از نهادهای فرهنگی برای پژوهش و ترویج بر اساس اهمیت حیات جنین

مطالبه از قوه قضائیه جهت نظارت بر اجرای قوانین و برخورد با باندهای قتل جنین

مطالبه از نهادهای امنیتی برای شناسایی مافیای قتل جنین و معرفی به قوه قضائیه

برخی راهکارهای آموزشی و ترویجی

برگزاری وبینارهای نخبگانی با حضور پزشکان، طلاب و اصحاب رسانه

برگزاری وبینارها و مراسمات مردمی برای تبیین اهمیت موضوع

تهیه بروشورهای آموزشی و ترویجی جهت آگاه سازی عمومی

تهیه محتواهای مناسب برای مراکز درمانی

برخی از راهکارهای انگیزاننده

تبیین قتل بودن هر نوع اسقاط جنین (مجاز و غیرمجاز)

تبیین این موضوع که نجات یک جان، همچون نجات همه انسانهاست

تقدیر از کسانی که موجب نجات جنین خود یا دیگری شده اند

ترسیم اولیه تلقی های شناختی موثر در اسقاط جنین

تعریف برخی جوایز موثر

تعریف جایزه و تقدیر مردمی مدافعان جنین (مادر، پدر، حامیان مردمی)

تعریف جایزه و تقدیر مردمی ماماها، پزشکان و بقیه کادر درمان دوستدار جنین

تعریف جایزه و تقدیر مردمی مسئولین دوستدار جنین

تعریف جایز و تقدیر پژوهش ها و پژوهشگران مدافع جنین (زمینه های پزشکی، علوم اجتماعی و فقهی)

استان های فعال تر در حوزه نجات جنین

بر اساس ارتباطات مردمی با دبیرخانه، استان های تهران، کرج، اصفهان و خراسان رضوی، از فعال ترین استان ها در این خصوص بوده اند.

مسیرهای ارتباطی با گروه های مردمی

کانال ایتا :

کلیک کنید 

پایگاه اینترنتی :

کلیک کنید