بسم الله الرحمن الرحیم

 
 

معرفی  کارگروه خانواده های با شکوه

آذر ماه ۱۴۰۰

مجمع ملی فعالان جمعیت

معرفی کارگروه مادرانه:

کارگروه “خانواده های باشکوه” مجمع ملی فعالان جمعیت، در راستای شناسایی، شبکه سازی و توانمندسازی خانواده های باشکو، عناصر و مجموعه های فعال در حوزه چند فرزندی تشکیل شده است.

اهداف :

هویت دهی به خانواده های با شکوه (چند فرزندی)

الگوسازی خانواده های با شکوه به عنوان خانواده متعالی در جامعه

توانمندسازی خانواده های باشکوه

شبکه سازی خانواد های با شکوه و عناصر و مجموعه ها فعال در این حوزه

راهبردها و برنامه ها:

تعریف فعالیت ها و مسئله های پژوهشی و فرهنگی درباره خانواده های باشکوه

تشویق و ترغیب ارج نهادن و تجلیل از خانواده های با شکوه در جامعه

احصاء، تبیین و ترویج مدل های مردمی در الگوسازی، حمایت و توانمندسازی خانواده های باشکوه

بسترسازی مناسب برای نقش آفرینی خانواده های با شکوه و آوردن آنها در مقام افاده

برگزاری و گسترش طرح شکوه مادری در کشور (در سطح استان، شهرستان و محله)[۱]

تولید محصولات چند رسانه ای با محوریت اهداف کارگروه

متصل کردن و شبکه کردن عناصر، گروه ها و مجموعه های دارای اهداف و توانمندی های همسو

برگزاری وبینارها و نشست های علمی و تخصصی متعدد جهت هویت بخشی و الگوسازی و حل مسائل خانواده‌های با شکوه

برگزاری وبینارهای ترویجی و آگاهی بخش در زمینه خانواده های با شکوه

برگزاری جلسات آموزشی کارگاهی در زمینه مسائل مورد خانواده های باشکوه

خدمات به گروه های مردمی:

در اختیار قرار دادن محتواهای علمی و ترویجی (سایت جامع محتوایی، کانالهای محتوایی، محصولات و…)

ارائه الگوهای (مدلهای) فعالیت مردمی در زمینه خانواده های باشکوه

معرفی اساتید و کارشناسان جهت برگزاری نشست ها و بینارهای فکری و مهارتی

برگزاری دوره های آموزشی و دانش افزایی

پوشش و ضریب رسانه ای دادن به فعالیتها و کنشهای مردمی در زمینه خانواده های باشکوه

پیگیری خدمات دهی در زمینه های معیشتی، تفریحی، درمانی و …. به خانواده های با شکوه

انواع مجموعه های مردمی فعال در موضوع خانواده های باشکوه:

مجموعه های پژوهشی

کنشگران و مجوعه های فرهنگی

مجموعه های رسانه ای

عناصر و مجموعه های فعال در فضای سایبری

مجموعه های ترویجی و آموزشی

برخی سرفصلهای پژوهشی در موضوع خانواده های باشکوه:

باز تعریف مفهوم خانواده (پدر و مادر و چند فرزند) در کلان نگرش ها و کلان روایتها

مطالعه مدل های موفق در زمینه باز تعریف مفهوم خانواده متعالی

نقد و بررسی قوانین و آئین نامه های دولتی و حاکمیتی درباره خانواده های چند فرزندی

نقد و بررسی تعاریف و انگاره های نا صحیح رسانه ها از خانواده های چند فرزندی

شناخت بازدارنده های فرهنگی، ساختاری و حمایتی در زمینه چند فرزندی

بررسی وظایف و عملکرد دستگاه های حاکمیتی در خانواده های چند فرزندی

ترسیم مولفه های و ویژگی های محیط های دوست دار فرزند

بررسی موانع فرزندآوری و چند فرزندی در سبک زندگی ایرانیان

تعریف جوایز ارزنده :

جایزه و نشان ملی شکوه مادری (ویژه مادران جوان دارای ۴ فرزند و بیشتر)

فایل های پیوست شده درباره شکوه مادری