ثبت نام برای حضور در نشست تخصصی

هزینه‌ی شرکت در نشست: رایگان

تعریف‌خدمات‌آموزشی‌برای‌خانواده‌وفرزندآوری

(نظام سازی آموزشی برای جمعیت)

روز یک‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۸ تا ۱۲ صبح
قم – جمکران ساختمان ۳۱۳

ثبت نام برای حضور در نشست تخصصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.