روز: آبان ۳۰, ۱۴۰۱

ثبت نام برای حضور در نشست تخصصی

هزینه‌ی شرکت در نشست: رایگان تعریف‌خدمات‌آموزشی‌برای‌خانواده‌وفرزندآوری (نظام سازی آموزشی برای جمعیت) روز یک‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۸ تا ۱۲ صبح قم – جمکران ساختمان

ادامه مطلب »