دسته بندی: آخرین اخبار

ثبت نام برای حضور در نشست تخصصی

هزینه‌ی شرکت در نشست: رایگان تعریف‌خدمات‌آموزشی‌برای‌خانواده‌وفرزندآوری (نظام سازی آموزشی برای جمعیت) روز یک‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۸ تا ۱۲ صبح قم – جمکران ساختمان

ادامه مطلب »

جشنواره ملی عکس خانواده باشکوه با محوریت خانواده‌های چندفرزندی در سه سطح ویژه، آزاد و مردمی

محورها و موضوعات:خانواده شاد و باشکوه ایرانی منخانواده من در لباس محلیخانواده من در کنار سفرهخانواده من در آیین‌های ملی و مذهبیتکریم و دستبوسی والدین

ادامه مطلب »