فیش منبر ویژه ولادت حضرت علی علیه السلام روز پدر

محتوای این بسته عبارتند از:

امیرالمومنین (ع) پدر نمونه تاریخ
امیرالمومنین (ع) پدری با دشمنانی به پهنه تاریخ
فرزندان پدری تاریخ ساز

کاری مشترک از هلدینگ سلامت بنیاد علوی و موسسه اسرار بیان

فیش منبر ویژه ولادت حضرت علی علیه السلام روز پدر
دسته بندی ها