هفت خوان خیالی

پژوهشی در باب ارتباط معیشت و تربیت فرزند صالح است. چه افکار و پیش داوری هایی موجب ترس از فرزند آوری میشود؟

چگونه میتوان با کم کردن خرج های اضافه هزینه های فرزند آوری را کاهش داد؟نقش مفاهیمی مانند برکت در زندگی چیست؟

رهبر معظم انقلاب مدظله العالی:

بلاشک از نظر سیاست کلّی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیّت؛ البتّه به نحو معقول و معتدل…

جوانب قضیّه را ملاحظه کرده اند و آمارها را مورد مداقّه قرار داده اند، ما اگر چنانچه با این شیوه ای که امروز داریم

حرکت میکنیم پیش برویم، در آینده‌ ی نه چندان دور، یک کشور پیری خواهیم بود که علاج این بیماری پیری هم در حقیقت

در دسترس نیست.

هفت خوان خیالی
دسته ها ,